Brandskydd

  

Antal bränder på företagen ökar i Sverige

Räddningstjänsten rycker ut 3 gånger varje dag till ett industriföretag. Men det brinner mycket oftare. Många gånger klarar personalen av att släcka själva.

Vad det egentligen kostar när det brinner i industrin vet ingen. I försäkringsbolagens samlade statistik finns bara de största skadorna, men det handlar om miljardbelopp.

Det blir dyrt när det händer. Släckning, sanering, produktionsstopp, ny- eller ombyggnationer... och kanske kunden försvinner.

Företagen har en skyldighet enligt lag att utbilda de anställda, så att de kan förebygga, hindra och begränsa skador till följd av brand.

 

Har ditt företag koll på brandskyddet?

Som företagare bör du tänka på brandskyddet. Det är nämligen du som har ansvaret för det. Inte brandkåren. För inte så länge sedan fanns det "brandsyn". Så är det inte längre. Företagaren måste upprätthålla brandskyddet genom egna kontroller.

 

Här kan du läsa mer om vad som gäller
Brandskyddsföreningen
Räddningsverket
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap