Frukostmöte

är ett samarbete mellan Idé & ResursCentrum, CIL - Centrum för Informationslogistik, Handelskammaren, Ljungby Business Arena och Ljungby kommun.

Våren 2018 är det frukostmöte den 21 feb, 21 mars, 18 april och 16 maj. 


Anmäl dig på frukost(a)cil.se eller ring oss på
IRC 0372-78  00 10

Vill du ha inbjudan via mail? Maila till adressen ovan så lägger vi in dig i utskickslistan.


  

2018 - Kommande frukostmöte

 

Vad är varumärkets roll i
digitaliseringens tid?

Är varumärkets roll över eller är det viktigare än någonsin?


Hur får du de digitala kanalerna att jobba för dig?
Vilka kanaler väljer man och varför?

Hur ter sig detta i ett konkret kundcase - Växjö Småland Airport. 

Föreläsare är Fredrika H Ehrner och Mats Karlsson från kommunikationsbyrån GoBrave i Växjö. Under morgonen får ni också lyssna på en representant från Växjö Småland Airport hur de har jobbat med lanseringen av linjen Växjö-Amsterdam.

 

Onsdagen den 21 mars- kl 7.30-9.00
Högskolecentrum på Garvaren i Ljungby

 

Kostnadsfritt och startar med kaffe och macka,
föreläsning startar ca 7.45.

Anmäl dig på  frukost@cil.se  eller ring 0372-780010
senast 2 dagar innan.

 

Välkommen till mötesplatsen för
inspiration och nätverkande!

 


  

Vågar och vill ditt företag växa snabbt och uthålligt?

Almi kommer under en tre års period att driva ett projekt för att öka små och medelstora företags tillväxt och konkurrenskraft. Utifrån företagens behov erbjuds insatser och aktiviteter som är skräddarsydda för att stödja
tillväxt.  

Almi berättar om de olika tillväxtprogrammens innehåll och vad några av de tidigare  118 stycken deltagande företagen har tyckt om tillväxtprogrammen och dess nytta.

Föreläsare är Elisabeth Forslund, affärsrådgivare och projektledare på Almi. Under morgonen får ni också lyssna på Per Sätterman från Swepac som varit med i projektet tidigare vad det har givit dem och hur de nu fortsätter jobba och tänker i sin verksamhet.

 

Onsdagen den 21 februari - kl 7.30-9.00
Högskolecentrum på Garvaren i Ljungby