Affärsengelska

Stärk din förmåga att kommunicera på engelska i varierade och ibland oförutsedda affärssituationer.

Utbildningen anpassas efter deltagarnas önskemål, behov och nivå.

Kursinnehåll

  • Konversation
  • Talövningar
  • Fraser och uttryck
  • Tillämpad grammatik

Kräver minst 8 deltagare för att start ska kunna ske.

Kurslängd:

30 timmar, 10 gånger á 3 timmar
20 timmar, 10 gånger á 2 timmar

Kursplats:

Idé & ResursCentrum i Ljungby

 

 

Anmäl Ert intresse och önskemål om vecka, dag och tid

Välkommen till en inspirerande utbildning!

Intresseanmälan

Har du frågor kring anmälan, kontakta IRC på telefon 0372-78 00 10 eller info@ide.resurscentrum.se