Effektiva möten

Många verksamheter är mötesintensiva och det finns ett stort behov av att alla mötena är effektiva. När mötena inte fungerar blir mötesdeltagarna frustrerade och det läcker energi och ökar stressen i organisationen.

Svårigheter som ofta uppstår är att mötena tar för lång tid, känns ineffektiva och att vissa mötesdeltagareblir mycket långrandiga och andra mötesdeltagare kommer inte till tals alls.

Utbildningen ger dig insikt och kunskap om hur man skapar effektivare möten, hur man styr upp mötet och de olika härskarteknikerna.

 

Kursinnehåll

  • Den formella delen av mötet - vad krävs för att skapa effektivitet?
  • Förberedelser - mötesledaren och deltagarna
  • Målet med mötet
  • Spelregler under mötet
  • Sammanfattning under mötets gång
  • Bryta mönster - jobba annorlunda och mer kreativt
  • Kroppsspråkets betydelse
  • De olika härskarteknikerna - hur ser de ut och hur skall vi bemöta dem?
  • Hur man hanterar olika frågor eller svarssituationer
  • Träning i verklighetsbaserade situationer

Utbildningen varvar teoretiska genomgångar med deltagaraktiva metoder i form av gruppdiskussioner, rollspel och övningar utifrån egna erfarenheter.

 

Kurslängd:

1 dag, 9.00-12.00 och 13.00-16.00 

Kursplats:

Idé & ResursCentrum Garvaren Ljungby

 

 

 

 

 

Välkommen till en utvecklande utbildning!

Intresseanmälan

Har du frågor kring anmälan, kontakta IRC på telefon 0372-78 00 10 eller info@ide.resurscentrum.se