Konflikter i arbetslivet

För dig som är arbetsledare, gruppledare, gruppchef eller mellanchef.

Målet med utbildningen är att få kunskap om företagets värdegrunder, ansvaret som ledare i olika situationer, konflikter och dessas hantering och kommunikation som ledare.

Kursinnehåll

 • Vilken värdegrund har vi i vårt företag när det gäller;
  • Våra relationer till varandra och våra kunder
  • Vår affärsmässighet
  • Decentralisering dvs lösa problem när de uppstår
  • Kompetensutveckling
  • Ordning och reda och förbättringsverksamhet
  • Miljöhänsyn
 • Vad innebär det att ha ansvar för ett produktionsavsnitt när det går bra/dåligt
 • Vardagssituationer som ex resultat ej infrias, säger en sak gör något annat, omplacering
 • Hur konflikter uppstår, minska konfliktsituationer och lösa konflikter
 • Kommunikation, att övertyga med säljargument
 • Hantera olika besvärliga personligheter
 • Utbildningen varvar diskussionsföreläsningar, grupparbete och rollspel.

 

 

Kurslängd:

12 timmar fördelat på 1 heldag och 1 halvdag

 

 

 

 

 

 

 

 

Välkommen till en utvecklande utbildning!

Intresseanmälan

Har du frågor kring anmälan, kontakta IRC på telefon 0372-78 00 10 eller info@ide.resurscentrum.se