Verkstadsmatematik

En lämplig utbildning för dig som arbetar inom tillverkande verkstadsindustrin eller med tankar på att läsa företags- och/eller produktionsekonomi och som behöver repetera.

Förkunskaper
Matematikkunskaper från grundskola och yrkesliv.

Kursinnehåll

  • Praktisk tillämpning av matematik
  • Numerisk räkning
  • Pythagoras sats
  • Formelbehandling
  • Trigonometri
  • Polära och rätvinkliga koordinater

 

Kurslängd:

12 timmar, 3 timmar vid 4 sammankomster

Kursstart:

Efter intresse

Kursplats:

Idé & Resurscentrum Garvaren Ljungby

 

 

 

 

 

 

Välkommen till en utvecklande utbildning!

Intresseanmälan

Har du frågor kring anmälan, kontakta IRC på telefon 0372-78 00 10 eller info@ide.resurscentrum.se