Word påbyggnad

Kursen vänder sig till dig som arbetar med Word och vill fördjupa dig i programmets möjligheter och funktioner. Du skall vara relativt van användare av Word eller likvärdig ordbehandlare.

Kursinnehåll

  • Stycke
  • Styckeformatering
  • Mer om tabbar och indrag
  • Sid- och avsnittsbrytningar
  • Tabeller
  • Etiketter
  • Koppla dokument
  • Makron

Kurslängd:

12 timmar, 3 timmar vid 4 sammankomster

Kursplats:

Idé & Resurscentrum Garvaren Ljungby

 

 

 

 

 

 

 

 

Anmäl Ert intresse och önskemål om vecka, dag och tid

Välkommen till en inspirerande utbildning!

Intresseanmälan

Har du frågor kring anmälan, kontakta IRC på telefon 0372-78 00 10 eller info@ide.resurscentrum.se