Organisationsutveckling – introduktion

Förändringens Fyra Rum

- en teori om vad som sker med människor och organisationer i förändring. 

Introduktionen till Fyrarummaren förutsätter allas aktiva medverkan. Kombinationen av teori och metodik är unik i sitt slag och skapar ett gemensamt språk, ökad självinsikt, ökad förståelse för andra samt förståelse för verksamheters/organisationers förändringsprocess.

"Förändringens Fyra Rum" är en psykologisk teori om vad som sker med människor och organisationer i förändring - samt ett antal verktyg knutna till teorin. Teorin utarbetades av Claes Jansen, psykolog, docent, forskare och författare, och har rönt stor internationell uppmärksamhet.

 

Kursinnehåll

  • Introduktion till Fyrarummaren
  • Hur leder förnekande och förvirring till resultat och utveckling?
  • Jag och min Fyrarummare
  • Den organisatoriska Fyrarummaren
  • Fyrarummarens användningsområden
  •  

Kurslängd:

3 timmar

Kursplats:

Idé & ResursCentrum

 

 

 

 

 

Välkommen till en utvecklande utbildning!

Intresseanmälan

Har du frågor kring anmälan, kontakta IRC på telefon 0372-78 00 10 eller info@ide.resurscentrum.se