Organisationsutveckling – fördjupning

Förändringens Fyra Rum

- en teori om vad som sker med människor och organisationer i förändring. 

 

Personlig Dialektik är ett idealiskt fördjupningsverktyg för att underlätta personlig utveckling, ökad självförståelse samt större accepterande och tillvaratagande av personliga olikheter. Utmärkt i ledarutveckling, i samband med livs- och karriärutveckling samt vid teamutveckling.
Frågeformulär med 24 frågor ingår.

"Förändringens Fyra Rum" är en psykologisk teori om vad som sker med människor och organisationer i förändring - samt ett antal verktyg knutna till teorin. Teorin utarbetades av Claes Jansen, psykolog, docent, forskare och författare, och har rönt stor internationell uppmärksamhet.

 

Kursinnehåll

  • Fördjupning av Fyrarummaren med verktyget Personlig Dialektik
  • Hur leder förnekande och förvirring till resultat och utvckling?
  • Vem är jag och vad innebär det?
  • Den organisatoriska Fyrarummaren
  • Vad innebär det för vår arbetsgrupp att vi är som vi är?
  • Vilka styrkor och möjligheter har vi? Vilka svagheter/svårigheter har vi?
  • Hur kan vi använda oss av varandras olikheter på bästa sätt?
  • Fyrarummarens användningsområden  

     

Kurslängd:

1-2 dagar beroende på förkunskaper och val av verktyg

Kursplats:

Idé & ResursCentrum

 

 

 

 

 

 

 

Välkommen till en utvecklande utbildning!

 

Intresseanmälan

Har du frågor kring anmälan, kontakta IRC på telefon 0372-78 00 10 eller info@ide.resurscentrum.se