Praktisk pedagogik

- bli en bättre utbildare

Utbildningen riktar sig till personer som har fått uppdraget att genomföra någon form av instruktion, handledning eller utbildning till andra och som saknar pedagogisk utbildning.

Målet med utbildningen är att få grundläggande pedagogisk förståelse för inlärning hos vuxna, hur man förbereder och genomför en utbildning på bästa sätt, hur man utvärderar en utbildning, presentationsteknik/det egna framträdandet och pedagogiska hjälpmedel.

 

Kursinnehåll i stora drag

  • Uppläggning av en utbildning från början till slut som planering, genomförande, avslutning och utvärdering.
  • Hur gör jag utbildningen lärande och intressant? Presentationsteknik som berör röst, kroppsspråk, utstrålning och tekniska hjälpmedel.
  • Pedagogik - olika inlärningssätt, hur får jag hela gruppen med mig, hur man varvar teori och praktik och olika undervisningsmaterial.

 

Utbildningen varvas med teoretiska moment och praktiska övningar kopplade till den egna verkligheten.

 

Kurslängd:

2 dagar, 8.00-12.00 och 13.00-16.00

Kursplats:

Idé & ResursCentrum i Ljungby

 

 

 

 

 

 

 

Välkommen till en utvecklande utbildning!

Intresseanmälan

Har du frågor kring anmälan, kontakta IRC på telefon 0372-78 00 10 eller info@ide.resurscentrum.se