Projektmetodik

 

Projektledarutbildning med inriktning mot metodiken i projektarbetet.

Utbildningen passar nuvarande eller blivande projektledare, delprojektledare och även allar som arbetar i eller med projekt.

 

Kursinnehåll

  • Projekt som arbetsform
  • Vad är ett projekt, projektdefinition? Behov/kundnytta/kund?
  • Bakgrund, gruppens sammansättning, grundläggande struktur i ett projekt
  • Syfte och mål med projektet
  • Förståelse för projektmålen och hur skall vi nå dessa - projektdirektiv
  • Organisationen i projektet, roller ansvar
  • Olika verktyg i projektet som; riskanalys, projektplan/tidsplan, intresseanalys och kommunikationsplan
  • Rapport och avsluta projekt/utvärdera projekt

 

Kurslängd:

2 dagar

Kursplats:

Idé & ResursCentrum i Ljungby

 

 

 

 

 

 

Välkommen till en utvecklande utbildning!

 

Intresseanmälan

Har du frågor kring anmälan, kontakta IRC på telefon 0372-78 00 10 eller info@ide.resurscentrum.se