Yrkescertifiering

 

Idé & ResursCentrum är ett av 70 ackrediterade
TESTCENTERS för CNC-TEKNIK 2014.

CNC-Teknik 2014 är ett verktyg för validering och certifiering av personer som arbetar med CNC-styrda maskiner för skärande bearbetning.

 

Certifiering på tre nivåer
- grön, blå och svart

  • Grönt certifikat säkerställer yrkeskompetens vid maskin
  • Blått certifikat säkerställer beredningsteknisk kompetens
  • Svart certifikat säkerställer kompetens för skärteknisk produktionsutveckling

På grön och blå nivå innefattar validering/certifiering ett teoretisk och ett praktiskt moment. Det teoretiska momentet innebär att man svarar på ett antal frågor från olika ämnesområden. Testet görs via webben och frågorna slumpas från en databas. På grön nivå är det praktiska momentet en svarv- eller en fräsövning och på blå nivå består det praktiska provet av mät- och programmeringsövning.

Det svarta certifikatet sker via samverkan med Chalmers Industrihögskola och innefattar 7.5 poäng högskolestudier.

Hos oss kan du certifiera dig på grön och blå nivå. Du kan också kompetensutveckla dig inom CNC-området för att kunna nå de olika nivåerna.

Ladda ner PDF-dokument och läs mer om
Information om CNC Teknik 201
CNC Teknik 2014 - grön nivå 
CNC Teknik 2014 - blå nivå

 

Vad vinner ett företag på att validera/certifiera sina medarbetare?

"Det är viktigt att veta vad våra medarbetare kan, men det är minst lika viktigt att veta vad de inte kan. Det är där den stora potentialen finns för att utveckla och förbättra verksamheten".
Detta säger Bernhard Brauer på ITT Water&Wastewater i Emmaboda. 

Genom att certifiera medarbetarna får man automatiskt en validering av personalens kunskaper. Detta är ett utmärkt verktyg för att kvalitetssäkra, vidareutveckla och utbilda medarbetare. Certifierade medarbetare sätter kvalitetsstämpel på utfört arbete.

Nu finns det över 2000 certifierade CNC-tekniker i Sverige, utspridda från Trelleborg i söder till Kalix i norr.

 

Vad vinner en tekniker på att certifiera sig?

Certifieringen kvalitetssäkrar och höjer värdet på din kompetens. Genom att testa dina kunskaper mot branschens uppsatta kunskapsmål kan du visa att du har rätt kompetens. Certifikatet är ett personligt intyg på dina kunskaper.

 

 

Validering "Industriteknik grund"

Vi kan också validera industritekniska kunskaper. Kunskapskraven är definierade av industrin.

Kunskapsområden som valideras är följande; kvalitet, materiallära, ritningsläsning, produktionsteknik, produktionsekonomi, mätteknik, toleranser, underhåll, matematik, svenska, miljö och IT.

 


Skärteknikcentrum Sverige AB äger, utvecklar och förvaltar CNC-Teknik 2014. Systemet är väl förankrat i verktstadsindustrin som deltagit i utvecklingsarbetet med referensgrupper inom olika ämnesområden. Både IF Metall och Svenska Skärteknikföreningen står som företrädare för löntagar- och branschorganisation bakom CNC Teknik 2014.
Läs mer på www.skarteknikcentrum.se