Organisationsbarometern

Förändringens Fyra Rum

- en teori om vad som sker med människor och organisationer i förändring. 

"Förändringens Fyra Rum" är en psykologisk teori om vad som sker med människor och organisationer i förändring - samt ett antal verktyg knutna till teorin. Teorin utarbetades av Claes Jansen, psykolog, docent, forskare och författare, och har rönt stor internationell uppmärksamhet.

Organisationsbarometern är ett verktyg inom ”Fyrarummaren” som mäter klimatet i en grupp, organisation eller företag. Klimatet kartläggs utifrån Fyrarummarens aspekter på ett mycket aktivt och dynamiskt sätt. Det som är bra och utvecklande blir tydligt, kan förvaltas och förstärkas. Upplevda problem och utvecklingsbehov identifieras och utgör grunden för utformandet av adekvata och väl förankrade utvecklingsplaner. Teoridel samt barometer med 40 frågor ingår. Detta verktyg kan kombineras med den Personliga Dialektiken och/eller med Teambarometern.

 

Kursinnehåll

  • Introduktion till Fyrarummaren
  • Den organisatoriska Fyrarummaren
  • Fyrarummarens användningsområden
  • Organisationsbarometern
  • Hur har vi det?
  • Vad tycker vi om det?
  • Vad vill vi göra åt det?
  • Åtgärdsprogram utformas  
  •  

Kurslängd:

1-2 dagar beroende på förkunskaper

Kursplats:

Idé & ResursCentrum

 

 

 

 

 

 

 

Välkommen till en utvecklande utbildning!

 

Intresseanmälan

Har du frågor kring anmälan, kontakta IRC på telefon 0372-78 00 10 eller info@ide.resurscentrum.se